Pensioen advies

Het onderscheidend vermogen van CenterAdvies is dat wij weten wat er te koop is in pensioenland en graag namens u op zoek te gaat naar een pensioenuitvoerder met de beste 'prijs/prestatie verhouding'. Met onze 'dwarse denkers' opvatting, regelen wij voor u een beter pensioen voor uw bedrijf of instelling. Een dergelijk pensioenregeling kenmerkt zich door lagere kostenopslagen en inhoudingen, waardoor er een hogere pensioenvermogen op pensioendatum beschikbaar is voor de werknemer met dezelfde inleg.

Hoe geef ik als werkgever een juiste invulling aan de verplichting op grond van Wet Pensioencommunicatie? 

Wij ondersteunen u graag bij het informeren van uw werknemers over hun pensioenregeling, omdat bij veel werkgevers de juiste informatie ontbreekt om hun werknemers goed te informeren. Er is veel behoefte aan ondersteuning bij pensioencommunicatie, en vaak weet men niet welke verplichtingen zij hebben. Dit is uit onderzoek gebleken en door pensioenadviseurs wordt herkend. Kijkend naar het pensioenakkoord (zie nieuws over pensioen) blijkt dat veel werkgevers zich onvoldoende realiseren wat de financiële en juridische consequenties zijn van dit akkoord. Ook blijkt dat er groeiende groep werknemers zijn die zich zorgen maken over hun toekomstige pensioensituatie.

Neem contact met ons op

072 - 534 62 89

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:30