Hypotheekrente voorzichtig omhoog, trendbreuk of afsluiten van het boekjaar 2019

Na een lange periode van alleen maar renteverlagingen loopt de hypotheekrente enigszins op, omdat enkele hypotheekverstrekkers de rente wat verhoogd hebben. Echter, niet door alle partijen; er zijn nog enkele die hun hypotheekrente recent hebben verlaagd. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen dat we de laagste hypotheekrentes ooit achter ons laten of dat dit een tijdelijke correctie op de rentes is.

Op de kapitaalmarkt is de 10 jaar rente voor Nederlandse Staatsleningen de afgelopen 3 maanden met 0,3 gestegen van - 0,5% in augustus tot - 0,2% op het moment van dit schrijven. Daarnaast is de ECB per 1 november per maand 20 miljard euro's aan obligaties gaan opkopen tot nader order om zo de kapitaalmarktrente laag te houden.  Mijns inziens zijn er twee oorzaken waarom de kapitaalmarktrente wat minder negatief is geworden.  Veel beleggers zijn in aandelen gegaan, nadat zij hun koerswinst in de (Staats) obligaties hebben gerealiseerd en hebben een grotere positie in aandelen genomen.  De beurskoersen zijn afgelopen periode over de hele linie namelijk fors opgelopen. De AEX heeft zelfs de 600 puntengrens aangeraakt, een record in 18 jaar. Een andere reden is, dat obligatiebeleggers hun Nederlandse en Duitse Staatsobligaties deels hebben verruild naar posities in Staatsobligaties van de Zuid-Europese landen. Met deze obligaties vallen nog koerswinsten te behalen, veroorzaakt door het opkoopprogramma van de ECB. En obligatiebeleggers kunnen alleen winst maken door de stijgende koersen. Aan een negatieve couponrente valt niets te verdienen; dus interessante tijden voor obligatiebeleggers, zoals pensioenfondsen.

Een goed alternatief voor pensioenfondsen zijn de Nederlandse hypotheken, een enorme markt waar de ING bank bij de presentatie van de 3e kwartaalcijfers wist te publiceren dat de rentemarge op hun hypotheekportefeuille 1,54% bedraagt. Dit was in de 1e helft dit jaar nog 1,52%, een stijging in dalende rentetrend!  Belangrijk om te weten is dat deze rentemarge  in de periode voor de bankencrisis rond de 1% bedroeg en dergelijke percentage nog steeds in buitenland gebruikelijk is.

Kortom, de Nederlandse hypotheekmarkt is nog heel lucratief  voor andere (buitenlandse) hypotheekverstrekkers naast de grote banken. Je hanteert iets lagere rentemarge dan de Nederlandse Grootbanken en je hypotheekportefeuille stroomt vol. Recente rentedalingen in de afgelopen maanden hebben dan ook laten zien hoe snel andere, met name nieuwe hypotheekstrekkers zijn gegroeid in de Nederlandse hypotheekmarkt.

Daarom denk ik dat de recente verhoging van de hypotheekrente niet structureel is, maar gezocht moet worden in het feit, dat de hypotheekverstrekkers het voor hen geweldige jaar 2019 zo willen gaan afsluiten. Waarschijnlijk zal men begin 2020 zich weer actief gaan bewegen in de Nederlandse hypotheekmarkt met een verdere renteverlaging tot gevolg. De ECB streeft nog steeds naar een lage kapitaalmarktrente om hun inflatiedoelstelling van 2% te halen en daar zit men in de Eurozone nog heel ver vandaan.

Op onze site www.centeradvies.nl  kunt onder het kopje 'service' bij rekentools zien wat de nieuwe hypotheekrentes zijn in uw situatie. Doe daar uw voordeel mee.

Neem contact met ons op

072 - 534 62 89

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:30