Hoe komt het dat de (hypotheek)rente de komende 20 jaar laag zal blijven?

Regelmatig stel ik de vraag hoe het komt dat de (hypotheek-) rente zo laag is en steevast krijg ik dan te horen, dat de Europese Centrale Bank (ECB) verantwoordelijk is voor de huidige negatieve rente; enerzijds door een negatieve rente (momenteel 0,5% negatief) te geven op gestald spaartegoeden van de banken en anderzijds door het opkopen van meer dan 1.500 miljard euro aan (Staats)obligaties. Momenteel koopt de ECB nog elke maand minimaal 15 miljard euro aan obligaties van een goede kwaliteit, om zo ook de rente met een langere looptijd (kapitaalmarkt) laag te houden. Maar is deze gedachte juist ?: neen! De ECB kan niets anders doen dan de rente zeer laag te houden, daar er een overvloed is aan spaargeld in de eurozone.

Volgens de heer Coen Teulings, voormalig directeur van het CPB, moet de oorzaak van de overvloed aan spaargeld gezocht worden in de demografie. Sinds de jaren tachtig is de rente wereldwijd bezig aan een lange daling. Deze trend deed zich het eerst voor in Japan. Daar bedraagt de rente als sinds het einde van de vorige eeuw minder dan 2%. Voor veel mensen is dat een symptoom dat samenhangt met de kredietcrisis na het faillissement van Lehman Brothers. Dat is onterecht, want in Japan werd dit laagterecord al tien jaar eerder gebroken. Het Aziatisch land heeft een zeer vergrijsde bevolking. De eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog had Japan te maken met een geboortegolf. Daarna zijn de geboortecijfers ingestort. Een cohort dat nu wordt geboren, is maar half zo groot als de cohorten die tijdens de geboortegolf ter wereld kwamen.

De naoorlogse geboortegolf spaart nu al 25 jaar en masse voor zijn pensioen. En dus wordt de kapitaalmarkt overspoeld met een stortvloed aan besparingen, waar eigenlijk geen goede bestemming voor is. Hierdoor staat de rente onder druk. Ook in een aantal Europese landen is de geboortegolfgeneratie twee keer zo groot als de cohorten die nu het levenslicht zien. Dat geldt vooral voor Duitsland, Italië en Spanje. Er is echter en belangrijk verschil met Japan, want daar viel het geboortecijfer al in 1955 drastisch terug. In Duitsland gebeurde dat pas vijftien jaar later. Qua demografie loopt Japan dus twintig jaar op de eurozone voor.  Wat daar de afgelopen twee decennia is gebeurd, staat ons de komende twintig jaar te wachten en is een redelijk vooruitzicht voor de komende twintig jaar van de eurozone. Het valt niet aan twijfelen waarom de eurozone daaraan zou kunnen ontkomen.

Met andere woorden: de spaarrente en de daaraan gekoppelde hypotheekrente zal voorlopige op het huidige lage niveau blijven en sluit verdere verlaging van de hypotheekrente in Nederland niet uit, daar er steeds meer buitenlandse investeringshuizen beleggen in de Nederlandse hypotheekmarkt, omdat de winstmarge hoog is en de risico's relatief klein zijn. Dat is gebleken tijdens de huizencrisis in de periode 2009 tot 2013.

Door de lage rentestand is er een record aantal hypotheken afgesloten in 2018.  Er was een sterke stijging van huiseigenaren met verbouwplannen, oversluiters die gebruik willen maken van de lage rente en gepensioneerden met een zogenoemde 'overwaarde' hypotheek ter aanvulling op hun pensioeninkomen,

Kortom: laat u vrijblijvend voorlichten of u ook kan profiteren van de lage hypotheekrente. Neem contact met ons op, en laat ons voor u rekenen. Op onze site kunt u onder de kopje hypotheekrenteoverzicht heel snel zien welke rente voor uw situatie geld, na invulling van de bedragen

Neem contact met ons op

072 - 534 62 89

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:30