Disclaimer

De gegevens op deze website en eventuele bijlagen zijn van informatieve aard. Ze zijn bedoeld de lezer bekend te maken met het onderhavige project en als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze informatie kunnen nimmer rechten worden ontleend.

 

 

 

Neem contact met ons op

072 - 534 62 89

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:30